RAPORT RISCURI SECURITATE FIZICĂ ȘI CONSULTANȚĂ

Scopul unui raport de analiză a riscurilor este găsirea unui echilibru între impactul riscului la securitatea fizică asupra organizației și costuri aferente implementarii solutiilor de securitate. Punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și protecție trebuie sa genereze costuri rezonabile pentru un  risc de securitate acceptabil. Aceste măsuri trebuie sa fie in deplină concordanță cu concluziile raportului de analiză risc securitate fizică efectuat de expert. Legislația aferentă se găsește pe site-ul IGPR pentru consultare

O afacere care nu beneficiază de măsuri pentru securitate adecvate este o afacere care nu prezintă încrederea necesară. Și asta pentru ca nu toți cei care știu că sunt probleme la capitolul siguranța iți vor binele. Percepția publică a organizației dumneavoastră trebuie sa fie una de încredere si solidă. Asumând-vă întreaga responsabilitate asupra mediului în care vă  desfășurați activitatea nu este  singura metodă prin care vă puteți da seama de adevăratele necesitați de securitate. Securizarea afacerii implica un complex de masuri tehnice si organizatorice care sunt aplicate împreuna cu firma de securitate sip polițe de asigurare.

Aveți nevoie de un specialist în domeniul securității fizice. Acesta pote fi în măsură să ofere soluții optime adaptate domeniului de activitate si legislației.

Asigurarea securității a devenit un aspect din în ce mai complex în structura companiilor. Fie că este vorba de un context de amenințări mai larg și mai complex, de cerințe de conformitate cu reglementări legale naționale sau europene , aspectele de securitate sunt prezente și trebuie bine gestionate. Acest concept se obține prin apelarea la servicii oferite de firme și persoane cu o buna pregătire și experință diversificată în domeniul securității.

PROIECTAREA UNUI SISTEM DE SECURITATE

În funcție de rezultatele evaluării, cerințele de securitate, obiectivele conducerii unității și de bugetul alocat se va proiecta un sistem de securitate. Soluția trebuie să corespundă criteriilor stabilite prin analiza de risc la securitate fizică cele agreate de beneficiar. Stabilirea configuratiei sistemului de securitate, în urma căruia se stabilesc măsurile tehnice necesare ce stau la baza avizării proiectului de către serviciul sisteme de securitate private din cadrul IPJ.

ORGANIZAREA SECURITĂȚII

Stabilirea principiilor și modului de organizare și administrare a securității fizice (sistemele de supraveghere video, sistemele de alarmare la efracție, sistemele de control acces, pază umană. Stabilirea zonelor de securitate și a standardului minim pentru fiecare zona în parte. Întocmirea documentelor specifice (plan de pază, documente tip, proceduri de autorizare, de acces în incinta/zone de securitate, la documente confidențiale, etc.).
Tariful serviciilor se stabilește pentru fiecare obiectiv în parte  funcție de complexitatea și mărimea acestuia. Decizia este luată după vizionarea obiectivului, conform prevederilor legale. Nu se pot face estimari corecte prin telefon sau după schite trimise prin email. Efectuarea analizei de risc la securitate fără vizionarea obiectivului este interzisă, caz în care va fi anulată.
Analiză risc securitate fizică și consultanță prin evaluator autorizat IGPR.