AUDITUL DE SECURITATE

Principiile de bază ale securității spun ca trebuie sa cunoști cu adevărat ca procedurile si politicile pe care le are activitatea ta sunt impenetrabile. De cele mai multe ori nu ai cunoștința ca exista o vulnerabilitate si un pericol iminent.
Un audit de securitate va poate asigura ca: – politicile si procedurile sunt in conformitate cu legislația in vigoare; – standardele, informările și procedurile dvs. de securitate sunt în conformitate cu cele mai bune practici din industria securității; – identifica eventualele inadecvări și examinează eficiența strategiilor de securitate existente; – identificați și înțelegeți vulnerabilitățile existente; – verifica controalele de securitate existente pe probleme operaționale, administrative și manageriale, asigura implementarea eficientă a măsurilor de securitate și respectarea standardelor minime de securitate; – oferă recomandări și acțiuni corective pentru îmbunătățiri.
Auditul efectuat va verifica respectarea legislației in domeniu cu cadrul de reglementare și procedurile proprii de securitate printr-un control aprofundat și nepărtinitor. Starea sistemelor, personalul și protocoalelor dumneavoastră examinate prin prisma faptului că auditorul nu este angajatul companiei.