AUDITUL DE SECURITATE

Principiile de bază ale securității spun ca trebuie sa cunoști cu adevărat ca procedurile si politicile pe care le are activitatea ta sunt impenetrabile. De cele mai multe ori nu ai cunoștința ca exista o vulnerabilitate si un pericol iminent
Un audit de securitate va poate asigura ca: – politicile si procedurile sunt in conformitate cu legislația in vigoare; – standardele, informările și procedurile dvs. de securitate sunt în conformitate cu cele mai bune practici din industria securității; – identifica eventualele inadecvări și examinează eficiența strategiilor de securitate existente; – identificați și înțelegeți vulnerabilitățile existente; – verifica controalele de securitate existente pe probleme operaționale, administrative și manageriale, asigura implementarea eficientă a măsurilor de securitate și respectarea standardelor minime de securitate; – oferă recomandări și acțiuni corective pentru îmbunătățiri.

Întrebări minime la care un audit de securitate trebuie să gasească soluții.

  • Ce acreditări sunt necesare pentru a avea acces la unitate? Angajații care utilizează sistemul de control al accesului sunt instruiți?
  • Cum are loc controlul vizitatorilor? În cazul unui incident de securitate, organizația ar avea o perspectivă asupra vizitatorilor care se află în prezent la fața locului sau care au fost într-o anumită perioadă de timp?
  • Când angajații renunță sau sunt concediați, ce se întâmplă cu cheile sau cu cardurile de acces?
  • Dacă organizația folosește codurile PIN pentru acces securizat, cât de des sunt modificate?
  • Perimetrele terenului și ale clădirii sunt acoperite în mod adecvat de camerele de supraveghere?
  • Camerele video externe furnizează imagini video de zi și de noapte?
  • Sunt punctele de acces, scările și alte zone cheie monitorizate de camerele de luat vederi?
  • Sunt monitorizate camerele video? Cât timp clientul păstrează imaginile?
  • În timpul unui incident de securitate, cum sunt anunțați personalul de securitate despre activitatea neautorizată? Protocolul / sistemul actual permite un răspuns rapid și eficient?
  • Dacă există lacune de securitate, ar fi mai rentabil să adăugați camere sau alte tehnologii, să se investească în agenți de securitate sau o combinație a celor de mai sus?

Auditul efectuat va verifica respectarea legislației in domeniu cu cadrul de reglementare și procedurile proprii de securitate printr-un control aprofundat și nepărtinitor. Starea sistemelor, personalul și protocoalelor sunt examinate prin prisma faptului că auditorul este colaborator și nu angajatul firmei auditate.