ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Cine este obligat la efectuarea analizei de risc la securitate fizică?

Legea 333/2003
Art. 2. (1)
Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora.
Art. 3. (1) În funcție de importanța, specificul și valoarea bunurilor pe care le dețin, conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliției, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalități concrete de organizare și de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu polițiști locali, pază proprie sau pază prin societăți specializate. În Legea 31/1990 se gasesc: S.A., S.R.L., I.I., P.F.A., profesii libere (avocat, medic, notar, psiholog), etc.
Norme de aplicare a Legii 333/2003
Art. 2. (1) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unități indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale.
Art. 2. (3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.

Care este termenul de când evaluarea de risc a devenit obligatorie pentru toate societățile?

Începând cu data de 1 iulie 2018, toate unitățile sunt obligate să aibă analiza de risc la securitatea fizică conform HG nr. 437/2017.

Care sunt sanctiunile pentru referitoare la lipsa efectuării analizei riscurilor?

Lipsa analizei riscurilor la securitatea fizică se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 de lei. Nerespectarea măsurilor minimale de securitate si neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Sancțiunile sunt destul de mari comparativ cu prețul unei evaluari de risc care pornește de la câteva sute de lei.